Day 206 White Everlastings

White everlastings or Sewejaartjies in Afrikaaans